top of page

Zwarte T-shirt met vooraan het witte logo van Skumic. Achteraan het witte Kult Kitchen logo.

 

Track & Trace.

 

Regular Fit
100% katoen
Print: zeefdruk

Skumic Kult Kitchen T-Shirt

30,00 €Prijs
 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

   

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Team Skumic, info@skumic.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Team Skumic heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Team Skumic, info@skumic.be

  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

   

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 11 EUR voor verzendingen vanuit België. Voor Nederland worden de kosten geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.

   

  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Team Skumic zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

   

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Team Skumic alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Team Skumic op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

   

  Bij verkoopsovereenkomsten kan Team Skumic wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

   

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Team Skumic geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

   

  Team Skumic betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

   

  Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

 • Als uw levering niet meer dan 100 gram weegt, wordt de bestelling afgeleverd in samenwerking met De Post. Wij rekenen hiervoor een verzendkost aan van maximum 6 euro.

  Indien uw levering meer dan 100 gram weegt, wordt de bestelling afgeleverd in samenwerking met De Post. Hiervoor rekenen wij een kost aan van maximum 11 euro.

  Verzending naar Nederland wordt afgeleverd door DPD Belgium. Hiervoor rekenen we een kost aan van maximum 15 euro.

   

  Levering in het buitenland (met uitzondering van Nederland) is momenteel niet mogelijk.

   

  Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Team Skumic (Gauthier Deleersnijder) bij B-post of DPD Belgium zijn geen verantwoordelijkheid van Team Skumic.

  Team Skumic doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

   

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

   

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Team Skumic

   

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Team Skumic was geboden.

bottom of page